FORUM ZA RELIGIJSKA PITANJA

INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA

Kontakt

Naša istraživanja

FOREL kreira i sprovodi istraživačke projekte, kako samostalno, tako i u saradnji sa drugim, specijalizovanim naučnim institucijama iz zemlje i inostranstva.

(Post)sekularni obrt

(Post)sekularni obrt: religijske, moralne i društveno-političke vrednosti studenata u Srbiji - FOREL, Fondacija Konrad Adenauer i Centre for European Studies, Brisel

FOREL je u periodu od februara do decembra 2013. godine, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer i Centrom za evropske studije iz Brisela, sproveo istraživanje religijskih i društvenih vrednosti studentske populacije u Srbiji. Anketa je sprovedena među 1058 studenata državnih i privatnih univerziteta u Srbiji. Baza je istraživačima dostupna potpuno besplatno, uz prethodan upit na e-mail.


U okviru predstavljanja rezultata naučnoj i široj javnosti, organizovana je završna konferencija u decembru 2013. godine, održana je tribina u Kragujevcu u oktobru 2014. godine, a rezultati su objavljeni u zborniku koji je objavljen na srpskom i engleskom jeziku.

O istraživanju