Sergej LebedevNonka BogomilovaElena Kofanova, Marina Mčedlova


 Religioznost građana Rusije i Evrope